Cena se određuje po stepenu potrebne podrške korisnicima:

– za korisnike prvog stepena podrške cena iznosi 61.500,00 RSD
– za korisnike drugog stepena podrške cena iznosi 55.500,00 RSD
– za korisnike trećeg stepena podrške cena iznosi 49.500,00 RSD
– za korisnike četvrtog stepena podrške cena iznosi 43.000,00 RSD

Podrška I stepena – znači da korisnik nije sposoban da se samostalno brine o sebi i uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici, zbog čega mu je potrebno fizičko prisustvo i kontinuirana pomoć drugog lica (nepokretne osobe, dementne osobe, osobe sa teškim zdravstvenim stanjem).

Podrška II stepena – znači da korisnik može da brine o sebi i da se uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici uz fizičko prisustvo i pomoć drugog lica (slabo pokretne osobe, osobe u početnom stadiumu demencije).
Podrška III stepena – znači da korisnik može da brine o sebi i da se uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici, ali mu je usled nedovoljno razvijenih znanja i veština potreban nadzor i podrška drugog lica (polu pokretne osobe zdravog razuma).
Podrška IV stepena – znači da korisnik samostalno, odnosno uz podsećanje, može da obavlja sve životne aktivnosti (pokretne osobe zdravog razuma bez znakova demencije).

U cenu je uračunat smeštaj u dvokrevetnim sobama, 24 časovni nadzor medicinskog osoblja, pregled Dr opšte prakse 4 puta mesečno i po potrebi češće, davanje terapije, ishrana, higijena korisnika i rublja, korišćenje specijalizovanih pomagala, dnevne aktivnosti.

Za jednokrevetnu sobu vrši se doplata od 25.000,00 dinara.

U cenu nisu uračunati:
– prvi pregled Dr opšte prakse i otvaranje zdravstvenog kartona i iznosi 3.000,00 dinara;
– terapija (lekovi, infuzije, zavojni matrijal…) i pelene
– specijalistički pregledi;
– organizovani izleti;
– fizioterapeutske usluge;