Starački domovi ne podrazumevaju samo smeštaj, hranu i spavanje već i na negu starih lica

Starački domovi ne podrazumevaju samo smeštaj, hranu i spavanje već i na negu starih lica

Starački domovi ne podrazumevaju samo smeštaj, hranu i spavanje već i negu starih lica. Bitno je da korisnici doma za stara lica imaju udoban smeštaj i zdravu ishranu, ali nega i higijena su veoma važan deo jednog savremenog doma za stare. Upravo se mi u dom Mitrović trudimo da zadovljimo sve aspekte brige, boravka i nege naših stanara.

Između zdravstvene zaštite, nege i higijene stavljamo posebni akcenat na organizovanju svakodnevnih aktivnosti korisnika naših usluga. Socijalni radnik svakog dana animira naše korisnike radno-okupacionom terapijom posebno prilagođenom svakom stanaru doma kako bi svako od njih postao aktivan član zajednice.

Pored medicinskih usluga, osoblje doma za stara lica Mitrović vodi računa i o davanju lekova, injekcija, merenju krvnog pritiska, temperature i šećera odnosno sve što je potrebno kako bi korisnici doma bili zbinuti na odgovarajući način. Sve usluge doma za stare Mitrović možete videti na posebnoj stranici – Usluga u domu Mitrović.

Lična higijena je veoma bitna. Nega u dom Mitrović se odnosi na kupanje starih osoba, sređivanje noktiju, šišanje, brijanje odnosno hranjenje i presvlačenje nepokretni lica. To podrazumeva i menjanje pelena kod osoba koje nemaju kontrolu nad fiziološkim potrebama.

Zaposleni u domu za stare Mitrović svakodnevno pomažu korisnicima doma, u obavljanju jutarnje i večernje higijene.

Sva garderoba naših korisnika se redovno pere u vešernici doma, takođe posteljina i peškiri se redovno menjaju kako bi naši korisnici uvek imali čist veš na raspolaganju.

Takođe veliku pažnju posvećujemo higijeni prostora u kojima borave stanari doma, zato svakodnevno peremo podove posebnim sretstvima za čišćenje, brišemo prašinu, redovno čistimo plakare i noćne stoliće, redovno menjamo posteljinu i peškire, kupatila svakodnevno održavamo specijalnim antibakterijskim sretstvima za čišćenje i svakodnevno čistimo spavaće sobe.